FAQ – często zadawane pytania

Tak. Stosujemy statyczne maski stref prywatności, które sprawiają, że np. przestrzenie publiczne, takie jak ulice czy chodniki, stają się nierozpoznawalne. W ten sposób chroniona jest tożsamość osób znajdujących się poza obszarem podlegającym monitoringowi.
Tak. Informacje o obrazie, które są generowane i zapisywane wyłącznie w czasie monitoringu, są przechowywane lokalnie w nośniku danych kamery przez określony czas. Dane są usuwane po 3, 10 lub 30 dniach, pod warunkiem że organy ścigania nie prowadzą w związku z nimi żadnego dochodzenia.Okres przechowywania ustalany jest zgodnie z odpowiednimi wymaganiami.
Na wszystkich drogach dojazdowych lub wejściach (bramki obrotowe itp.) umieszczone są tabliczki informacyjne przedstawiające wszystkie treści wymagane i zdefiniowane zgodnie z RODO. Dzięki temu w każdej chwili można sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za nagrania i z kim należy się skontaktować w razie jakichkolwiek pytań.
Tak. Dane są szyfrowane wewnątrz kamery. Również podczas transmisji do centrum komputerowego lub dyspozytorni zawsze istnieje bezpieczne połączenie tunelowe VPN.