Ochrona realizowanych projektów budowlanych przy użyciu monitoringu wizyjnego

Budowa domów jedno- i wielorodzinnych i obiektów przeznaczonych pod działalność gospodarczą to typowe przykłady budownictwa lądowego. Ale gdy po dniu pracy robotnicy zejdą z placu budowy i nastanie noc, wzrasta ryzyko kradzieży. Często łupem złodziei padają niewielkie narzędzia, materiały budowlane i surowce. Ale także sprzęt, a także maszyny takie jak koparki czy spycharki, używane do prac ziemnych. Złodzieje kradną także paliwo i cenne surowce takie jak miedź stosowana do produkcji kabli. Na ten cenny metal polują zorganizowane bandy i profesjonalni złodzieje miedzi. Przy okazji niszczą gotowe już prefabrykaty i maszyny. Oprócz złodziei tereny budowy coraz częściej są dewastowane przez wandali. W obu przypadkach powstają ogromne straty finansowe, wliczając koszty napraw i ponownego zakupu maszyn i materiałów. Do tego dochodzą kary umowne za opóźnienia w realizacji planu.

Optymalnym sposobem zapobiegania opóźnieniom i utracie dobrego wizerunku jest zastosowane mobilnych systemów monitoringu wizyjnego. Kamery obserwują teren budowy przez 24 godziny na dobę przez wiele tygodni i miesięcy. Są one efektywną kosztowo alternatywą dla istniejących już systemów ochrony, mogą też stanowić ich uzupełnienie. Dzięki monitoringowi wizyjnemu można oszczędzić do 85% kosztów.

Zalety monitoringu wizyjnego LivEye® na placu budowy

Bis zu 200 m Reichweite

Promień monitoringu do 200 m

Verpixelung öffentlicher Bereiche

Wypikslowanie obszarów publicznych

Intelligente Analysesoftware

Inteligentne oprogramowanie LivEye® do analizy obrazu (AI)

Alles im Blick bei Tag und bei Nacht

Wszystko pod kontrolą w dzień i w nocy

Tak LivEye® chroni inwestycje budowlane

Inteligentne systemy monitoringu wizyjnego zabezpieczają skutecznie teren budowy i w razie potrzeby dostarczają policji materiału dowodowego. Zainstalowane systemy kamer mogą działać też prewencyjnie i odstraszać potencjalnych złodziei. Mobilne rozwiązania LivEye® One & One+ 230V są elastyczne w zastosowaniu i zapewniają skuteczną ochronę zarówno rozległych terenów, jak i ukrytych zakamarków. Na terenach bez infrastruktury niezawodną ochronę zapewni innowacyjny system LivEye® Pro 2.0. Dzięki odpowiedniemu autonomicznemu zasilaniu system może działać nawet przez trzy miesiące. 

W przypadku nieuprawnionego wejścia na teren budowy inteligentne oprogramowanie rozpoznaje ruch i niezawodnie rozróżnia ludzi, zwierzęta, pojazdy oraz powtarzające się ruchy. W razie alarmu powiadamiane jest natychmiast nasze stale działające Centrum Monitorowania Alarmów. Poprzez zintegrowany system nagłośnienia dyżurujący operator zwraca się do zidentyfikowanych osób z wezwaniem do opuszczenia terenu budowy. Często już samo zaskoczenie przynosi efekt i intruz opuszcza teren bez wyrządzania szkód. W razie niezastosowania się powiadamiana jest policja.

Produkty polecane dla budownictwa lądowego

LivEye® One & One+ 230V

mobile videoüberwachung livEye PRO 2.0

LivEye® Pro 2.0 Samowystarczalny

Doradztwo w zakresie naszych systemów bezpieczeństwa

Zabezpiecz plac budowy, nieruchomość lub teren przy użyciu najnowocześniejszej technologii monitoringu LivEye®. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa służą Ci radą i pomocą. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli się z nami skontaktujesz!

Jesteśmy członkiem: