LivEye® FIREGUARD
Wczesna detekcja pożarów

Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu analitycznemu i nadzorowi o zasięgu wielu kilometrów system LivEye® FIREGUARD umożliwia precyzyjny monitoring pod kątem wczesnego wykrywania pożarów. 

Innowacyjne wczesne wykrywanie pożarów w celu ochrony stacji zbioru odpadów, wysypisk śmieci, magazynów itp.

LivEye® FIREGUARD to innowacyjny system monitoringu do wczesnego wykrywania pożaru. Podczas gdy standardowe systemy detekcji pożarów bazują na informacjach o dymie i bardzo wysokich temperaturach, LivEye® FIREGUARD koncentruje się na wykrywaniu wahań temperatury i przekraczania wartości progowych (z możliwością ich definiowania od -20°C do 150°C).  Dzięki temu można wykryć potencjalne zagrożenie pożarowe wcześniej – nawet przed wybuchem właściwego pożaru. Dzięki systemowi wczesnego ostrzegania ma się wystarczającą ilość czasu na użycie standardowych środków bezpieczeństwa i na zapobieganie pożarom. W przypadku pożaru systemy LivEye® FIREGUARD pomagają zlokalizować źródła ciepła i w ten sposób optymalnie zarządzać walką z pożarem.

Zalety produktu LivEye® FIREGUARD

 • precyzyjny monitoring z maksymalnie 4 kamerami termowizyjnymi PTZ o wysokiej funkcjonalności w zakresie temperatur od -20°C do 150°C (definiowalne)
 • inteligentne oprogramowanie analityczne LivEye® (KI) do wczesnej detekcji pożaru
 • wysokość masztu 6–9 m
 • Promień monitoringu liczący wiele kilometrów (w zależności od modelu)
 • mała powierzchnia zajmowanego miejsca – od 1 x 1 m do 1,5 x 1,5 m w zależności od modelu
 • w razie potrzeby możliwość montażu na istniejących masztach lub na ścianach
 • lokalizację można zmieniać
 • w przypadku awarii zasobnik generator prądu dalej dostarczają zasilanie do 3 miesięcy w zależności od modelu
 • opcjonalny dostęp klienta

Mobilne wieże monitorujące dla kompleksowej ochrony

Ochrona przeciwpożarowa dzięki monitorowaniu zmian temperatury

W zakładach przetwórczych regularnie dochodzi do pożarów, zwłaszcza podczas przetwarzania odpadów lub podobnych wysoce łatwopalnych materiałów. LivEye® FIREGUARD monitoruje teren zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zakładu pod kątem niebezpiecznych zmian temperatury i uruchamia alarm odpowiednio wcześnie. LivEye® FIREGUARD może być stosowany – oprócz monitorowania niewielkich odległości wynoszących 10–200 m, również do dużych obszarów, takich jak lasy lub suche tereny.

LivEye® FIREGUARD jest również szczególnie skutecznym narzędziem do zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom w zakresie temperatur ujemnych – z jego użyciem można bezkompromisowo monitorować oblodzenia i źródła zimna.

Zakres zastosowania LivEye® FIREGUARD

 • stacje zbioru odpadów,
 • kompostownie,
 • wysypiska śmieci,
 • magazyny,
 • maszyny/instalacje o potencjale pożarowym,
 • strażnica pożarna po zakończeniu działań gaśniczych,
 • wczesne wykrywanie pożaru lasu.

Systemy nośne do LivEye® FIREGUARD

Czy to na terenie firmy, w maszynowni, czy też na otwartej przestrzeni – LivEye zawsze oferuje idealny system nośny dla LivEye® FIREGUARD. W połączeniu z LivEye® ONE & ONE+ 230 V, LivEye® PRO 2.0 autark lub kompaktowym LivEye® FALCON (wprowadzenie na rynek: 1 kwartał 2021 r.), LivEye® FIREGUARD jest szybko i w elastyczny sposób gotowy do użytku.

Doradztwo w zakresie naszych systemów bezpieczeństwa

Zabezpiecz plac budowy, nieruchomość lub teren przy użyciu najnowocześniejszej technologii monitoringu LivEye®. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa służą Ci radą i pomocą. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli się z nami skontaktujesz!

Jesteśmy członkiem: